Solbriller.com

Automatisering og robotisering – teknologiene som gjør alt mulig

I 2022 bygger de aller fleste produksjonsprosesser på høy grad av automatisering og robotisering, selv om det selvfølgelig fortsatt finnes noe rom for håndverk og manuell produksjon. Likevel vil de fleste være enige i at denne dreiningen mot automatisering og robotisering er positivt, selv om den fører til redusert behov for menneskelige ansatte.

Roboter sammen med industrimaskiner og CAD/CAM-løsninger

Fra et norsk perspektiv er det særlig produksjon av komponenter og maskiner som er et godt eksempel på automatisering og robotisering. Det finnes for eksempel ikke noe halvlederproduksjon i Norge, men et betydelig kompetansenivå rundt komponenter og utstyr til offshore. Derfor vil leverandører som Masentia Norge spille en viktig rolle når det gjelder spesialisert utstyr som kan lage skreddersydde deler i en helt eller delvis automatisk prosess.

Med en moderne CAD/CAM-løsning er det mulig å designe en løsning helt digitalt, for å så overføre den direkte til produksjonsmaskinene på gulvet. I noen tilfeller kan det også være mulig å la samarbeidende roboter gjøre oppgaver mellom ulike maskiner, noe som legger til rette for svært fleksible og effektive produksjonsprosesser.

Robotisering på ekstremt nivå – halvlederproduksjon og mer

Produksjon av komponenter og deler til industri er et aspekt ved robotisering og automatisering, design og produksjon av for eksempel halvledere er et helt annet. Et menneske kan i teorien utføre akkurat de samme oppgavene som en større industrimaskin, bare saktere og med lavere grad av nøyaktighet. Når det gjelder halvlederproduksjon er det helt umulig for et menneske å utføre de oppgavene som maskinene gjør for oss, i noen sammenhenger er det nesten vanskelig for et menneske å forestille seg antall transistorer eller de ekstremt kompakte løsningene i en prosessor eller minnebrikke.

Derfor er automatisering og robotisering to av de viktigste trendene i det moderne samfunnet, de legger til rette for en mengde ting som vi tar for gitt i hverdagen – fra mobiltelefonen din til den selvkjørende bilen.